Tekst Større | Mindre
Gå til innhold

Søk

Velg språk

NORSK DESIGNRÅD

Nyheter og informasjon

Nyheter og informasjon

Du er her:Krafttak for norsk design

Utvalget som har fått oppdraget med å lage handlingsplanen for design. Bak fra venstre: Cæcilie Riis fra Nærings- og handelsedepartementet, industridesigner Per Farstad, frilansjournalist Lars Elton som sekretær, Anne-Gro Mørkholm fra SND, Peter Butenschøn fra Norsk Form. Foran fra venstre: nestleder Jan R. Stavik fra Norsk Designråd, produktutvikler Hedda Heyerdahl, leder Einar Hareide. Direktør Skule Storheill i Møllergruppen var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Utvalget som har fått oppdraget med å lage handlingsplanen for design. Bak fra venstre: Cæcilie Riis fra Nærings- og handelsedepartementet, industridesigner Per Farstad, frilansjournalist Lars Elton som sekretær, Anne-Gro Mørkholm fra SND, Peter Butenschøn fra Norsk Form. Foran fra venstre: nestleder Jan R. Stavik fra Norsk Designråd, produktutvikler Hedda Heyerdahl, leder Einar Hareide. Direktør Skule Storheill i Møllergruppen var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Oslo (NW): For første gang skal det utarbeides en handlingsplan for å fremme bruken av design i norsk næringsliv. - Det er bare én måte å selge produkter uten særpreg på - ved å gi dem bort, sier Jan R. Stavik i Norsk Designråd.

Administrerende direktør Jan R. Stavik i Norsk Designråd er strålende fornøyd med at regjeringen nå vil satse på næringsrettet design. Han er selv nestleder i utvalget for handlingsplanen, og melder om stor optimisme og arbeidsvilje etter utvalgets første møte denne uka.

- Vi skal ha en detaljert plan ferdig før sommeren. Vårt mandat er å lage en handlingsplan som fremmer forståelsen for og bruken av design som et konkurransefortrinn i norsk næringsliv, sier Stavik.

Mer penger
Designdirektøren regner nå med at næringsministeren legger opp til økte bevilgninger til design.

- Et nasjonalt løft krever vesentlige ressurser for at det skal bli lettere for norske bedrifter å bruke design og dermed øke konkurransedyktigheten. Design er ikke noe mål i seg selv. Men industrien må bli mer aggressive i produkutviklingen for å vinne nye markeder, ikke minst internasjonalt, og det er her design kan spille en vesentlig rolle, sier Stavik,

Haster
Nærings- og handelsminister Grete Knudsen er pådriveren for handlingsplanen. - Det haster å styrke norsk næringslivs satsing på design og utvikling av kvalitetsprodukter, har ministeren tidligere uttalt.

- Norges største industrielle utfordringer ligger foran oss de neste 20 åra. Vi må bruke design bevisst og profesjonelt i den sammenheng, sier Jan R. Stavik. Rundt tre fjerdedeler av norsk industri er ikke regelmessig bruker av design i dag.

Beinharde realiteter
- Vi har fremdeles langt å gå, og vårt arbeide i Norsk Designråd er fremdeles en blanding av nybrottsarbeide og opplysningssentral, sier Stavik. Han mener design er spesielt viktig for et land som Norge, hvor kostnadsnivået er såpass høyt.

- Det er viktig for Norge å satse mer på ferdigvarer, ikke bare råvarer og halvfabrikata. Vi må lage produkter som har en merverdi og et særpreg slik at vi kan ta oss godt betalt og derved skape lønnsomme bedrifter. Det er de beinharde realiteter vi nå står overfor, mener Stavik.

Danmark først
Det nye utvalget har lagt opp til heldagsmøter nesten annen hver uke fram til juni.

- Vi er en liten og effektiv gruppe som brenner veldig for dette oppdraget. Det er viktig for oss at denne satsingen ikke blir et blaff. Utfordringene er å komme med på statsbudsjettene hvert år i en langsiktig prosess, sier Jan R. Stavik.

Designlandet Danmark har for lengst fått sin handlingsplan for design. Da ble det bevilget 100 millioner kroner over 4 år for å løfte dansk industri.

- Vi kan jo håpe, er Staviks kommentar til danskenes designløft.

Kontaktpersoner:

  • Administrerende direktør i Norsk Designråd, Jan R. Stavik, tlf. 22 59 01 94
  • Informasjonsdirektør i Norsk Designråd, Grete Kobro, tlf. 22 59 01 98.

Newswire er et oppdragsfinansiert nyhetsbyrå. Denne artikkelen er skrevet for Norsk Designråd.

PUBLISERT 15.12.2000 00:00

Legg til:

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg
  • Reddit
  • StumbleUpon

Last ned bilde